Pod koniec 2014 urządziliśmy wraz z Iwoną Miernik (wizaż) i  Megi Rychlik (sylizacja) 3 sesje. Do projektu zaprosiliśmy Adriannę Schneider, Wiktorię Słowikowską i Daszę Komovą.