Pozytyw Studio

Promocyjne filmy sportowe

Film promocyjny dla Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie, z działalności w sezonie 2023/2024.
Film promocyjny dla Klubu Uczelnianego AZS Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
Film promocyjny dla Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Film promocyjny dla Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.